Adwokat Piotr Kałużny

w Twojej sprawie – profesjonalnie i skutecznie

Skontaktuj się
O mnie o mnie
W życiu zawodowym cenię sobie sprawność, efektywność i profesjonalizm. Żywię nadzieję, że obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, powierzając Waszą sprawę do prowadzenia. Każdy z Państwa problemów będzie dla mnie najważniejszym zagadnieniem do rozwiązania.

Siedziba prowadzonej przeze mnie Kancelarii mieści się w Turku – jestem adwokatem z Turku. Niemniej, nie stanowi dla mnie przeszkody spotkanie się z Państwem również poza tą lokalizacją, także w Państwa domu. Moją działalność cechuje wysoki stopień mobilności oraz elastyczności czasowej. Usługi Kancelarii dedykowane są przede wszystkim dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, w tym zwłaszcza miast takich jak Turek, Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno, Września, Koło, Słupca oraz Kłodawa. Nie wyklucza to jednak w żadnej mierze udzielania pomocy prawnej również na terenie innych województw i miast z obszaru całej Polski.

Specjalizacja
kredyt „frankowy” | pozew „frankowy”
Obszarem mojej specjalizacji oraz przedmiotem szczególnego doświadczenia pozostają zagadnienia związane z kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej, czyli z tzw. kredytami „frankowymi”. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje nie tylko wsparcie Klientów (kredytobiorców) w ramach obsługi procesowej, ale również bezpłatne analizy i porady ściśle odnoszące się do powyższej problematyki.

Moją ofertę adresuję przede wszystkim do konsumentów, którzy zawarli umowy o kredyt indeksowany lub denominowany kursem franka szwajcarskiego (CHF), ale także kursem innych walut obcych (np. EUR). Jako adwokat świad pomoc „frankowiczom”, którzy podpisali umowy kredytowe z bankami prowadzącymi działalność na obszarze państwa polskiego, w tym np. PKO BP, Bank Millennium, BNP Paribas, mBank, Getin Noble Bank, Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska, Bank Pekao, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Polski, Bank BPH, Deutsche Bank, GE Money Bank, Raiffeisen, Polbank, Nordea Bank.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem całkowicie bezpłatnej porady w przedmiocie podstaw oraz możliwości dochodzenia roszczeń z umowy „frankowej” i wystąpieniem z pozwem przeciwko bankowi, zapraszam do kontaktu.


Usługi

Prawo dla biznesu

obsługa prawna spółek oraz działalności jednoosobowych w sprawach gospodarczych; obsługa prawna przedsiębiorstw (firm); rejestrowanie zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS; wprowadzanie zmian do umów spółek prawa handlowego; sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, uchwał i umów zbycia (sprzedaży, darowizny) udziałów, akcji oraz praw w spółkach

Prawo umów

sporządzanie umów; doradztwo w ramach zawierania umów inwestycyjnych, sprzedaży, darowizny, zlecenia, współpracy, o pracę; opinie prawne na temat klauzul umownych (kary umowne, wypowiedzenia i rozwiązywanie umów, umowy przedwstępne)

Proces cywilny

kompleksowa reprezentacja Klientów w sprawach o spadek (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, dział spadku); prowadzenie postępowań o podział majątku i zniesienie współwłasności

Sprawy "frankowe"

zastępstwo procesowe w sprawach o nieważność umowy kredytowej, o zawarte w umowach postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne), „odfrankowanie” kredytu, o zwrot spłaconych rat kredytowych, o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego; reprezentacja konsumentów w sporach z bankami; prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych

Ochrona danych osobowych

audyt RODO; wdrożenie RODO; analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych; opracowanie polityki ochrony danych osobowych; opracowanie polityki prywatności; sporządzanie klauzul informacyjnych RODO

Odzyskiwanie należności

pozwy o zapłatę zadłużenia z faktur VAT, zaległych wynagrodzeń, niespłaconych kar umownych; sprawy odszkodowawcze; wnioski egzekucyjne i postępowania komornicze


Blog

Skontaktuj się

Informacje kontaktowe

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka
ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

tel. 605 344 368
e-mail: adwokat.piotr.kaluzny@gmail.com

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00

Formularz kontaktowy


    Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziecie Państwo pod adresem: RODO