W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu i w Turku świadczymy pomoc prawną na każdym etapie zakładania, prowadzenia oraz zakończenia (likwidacji) działalności gospodarczej. Udzielamy także wsparcia prawnego startup’om powstającym w Gnieźnie i okolicach. Z przyjemnością doradzamy w szeregu obszarów związanych z funkcjonowaniem starup’ów w Gnieźnie.

Pomagamy startup’om w Gnieźnie w ramach:

  • wyboru najlepszej formy prawnej prowadzenia działalności i modelu biznesowego, uwzględniając przy tym maksymalne ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością biznesową
  • opracowywania projektów umów inwestycyjnych oraz innych umów związanych z funkcjonowaniem startup’u (np. umów spółek, umów o zachowaniu poufności, umów o zakazie konkurencji, umów chroniących prawa autorskie)
  • prawnej ochrony tajemnicy firmowej, know-how oraz wszelkich innych praw i dóbr o charakterze firmowym
  • ochrony danych osobowych i przestrzegania przepisów z tym związanych (RODO)
  • reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. w postępowaniach rejestrowych (KRS).

Jak zabezpieczyć inwestycję w startup?

Startup (również start-up) to nowoutworzone przedsiębiorstwo, którego celem jest odnalezienie modelu biznesowego zapewniającego osiągnięcie jak najwyższych zysków. Podstawowymi cechami startupów są: krótkotrwałość ich istnienia, innowacyjność i ukierunkowanie na wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz – co najważniejsze, stosunkowo wysokie ryzyko biznesowe związane z uczestnictwem w tego typu przedsięwzięciu. Angażując swoje środki i zasoby w działalności startup’u, należy dążyć do minimalizacji ryzyka związanego z obranym pomysłem gospodarczy. Nasza Kancelaria w Poznaniu i w Turku udziela pomocy prawnej startup’om w Gnieźnie w wyborze jak najlepszych środków służących zabezpieczeniu tego rodzaju inwestycji.

Co nas wyróżnia?

Znakiem rozpoznawczym naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu i w Turku jest pełne zaangażowanie w sprawę każdego Klienta firmowego. Zapewniamy rzetelne i uczciwe podejście do każdego problemu prawnego natury biznesowej. Jako Kancelaria Adwokacka w Poznaniu i w Turku gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług. Oprócz Poznania, Turku i okolic działamy również na terenie Gniezna oraz na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem starup’ów. Dla nas każdy Klient jest ważny.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Kałużny

Adwokat Piotr Kałużny. Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu oraz adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań