Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (luty-marzec 2024 roku)

Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (luty-marzec 2024 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na luty i marzec 2024 roku. Postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 roku (sygn. akt XII C 18/24) Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez m.in. wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Postanowienie jest…

Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (styczeń 2024 roku)

Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (styczeń 2024 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na styczeń 2024 roku. Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2024 roku (sygn. akt V ACz 748/23) Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka…

Co jest majątkiem wspólnym małżonków, a co nim nie jest?

Co jest majątkiem wspólnym małżonków, a co nim nie jest?

W praktyce często spotykam się z błędnymi przekonaniami dotyczącymi majątku małżeńskiego, które można zasłyszeć lub nawet przeczytać w Internecie. W efekcie niejednokrotnie Klienci są zdziwieni, że dana rzecz jest składnikiem majątku wspólnego lub odwrotnie – że nim nie jest. Świadomość w tym względzie ma szczególne znaczenie przy podziale majątku wspólnego, ale także przy zawieraniu intercyzy…

Zespół Kancelarii poszerza się o nowego adwokata

Zespół Kancelarii poszerza się o nowego adwokata

Niezwykle miło jest powiadomić Państwa o tym, że z początkiem stycznia 2024 roku do Zespołu Kancelarii dołączyła adwokat Ewa Bagrowska. Pani Mecenas będzie uczestniczyła w bieżącej obsłudze Klientów Kancelarii zarówno jako adwokat w Poznaniu, jak i adwokat w Turku. Pani Mecenas jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od…

Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (listopad-grudzień 2023 roku)

Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (listopad-grudzień 2023 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na listopad i grudzień 2023 roku. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku (sygn. akt I ACz 485/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Santander Bank Polska…

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 i 14 grudnia 2023 roku – komentarz

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 i 14 grudnia 2023 roku – komentarz

Ostatnie dni upływają pod znakiem niezwykle istotnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ich ramach Trybunał w dalszym ciągu wzmacnia standardy ochrony konsumentów zawierających w przeszłości umowy frankowe. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2023 roku (sygn. akt C-756/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny przesądził o bezpodstawności roszczeń banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za…

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

W wyroku z dnia 7 grudnia 2023 roku (sygn. akt C-140/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, zapewniającą pełną ochronę praw konsumentów zawierających w przeszłości umowy o kredyty frankowe. Trybunał stanął na stanowisku, że udzielenie kredytobiorcy ochrony prawnej (w tym poprzez stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego) nie może zostać uzależnione od złożenia przez…

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank BPH Spółka Akcyjna, dnia 30 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dnia 2 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Przedmiotowe orzeczenie zapadło w odniesieniu do umowy o kredyt denominowany kursem franka…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko Syndykowi banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 20 października 2023 roku Sąd Rejonowy w Turku udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Na uwagę zasługuje fakt wydania przedmiotowego postanowienia w sprawie prowadzonej z…