Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

W wyroku z dnia 7 grudnia 2023 roku (sygn. akt C-140/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, zapewniającą pełną ochronę praw konsumentów zawierających w przeszłości umowy o kredyty frankowe. Trybunał stanął na stanowisku, że udzielenie kredytobiorcy ochrony prawnej (w tym poprzez stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego) nie może zostać uzależnione od złożenia przez…

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank BPH Spółka Akcyjna, dnia 30 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dnia 2 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Przedmiotowe orzeczenie zapadło w odniesieniu do umowy o kredyt denominowany kursem franka…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko Syndykowi banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 20 października 2023 roku Sąd Rejonowy w Turku udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Na uwagę zasługuje fakt wydania przedmiotowego postanowienia w sprawie prowadzonej z…

Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 roku – komentarz

Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 roku – komentarz

Dnia 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy (co ważne, w tożsamych składach osobowych) wydał trzy wyroki, które w swojej treści były niekorzystne dla frankowiczów. Informacje pojawiające się na ich temat w przestrzeni medialnej mogą wprowadzać niepotrzebne zaniepokojenie po stronie klientów banków. Oceniając obiektywnie powyższą sytuację, nie należy jednak spodziewać się zmiany utrwalonej, dotychczasowej linii orzeczniczej…

Sąd Najwyższy – Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sąd Najwyższy – Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowej” Klientki Kancelarii. W sprawie prowadzonej z powództwa banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 5 października 2023 roku Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny i prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania konińskiemu sądowi okręgowemu. W 2017 roku bank uzyskał prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie,…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, dnia 2 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowego” Klienta Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, dnia 11 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank BPH Spółka Akcyjna, dnia 9 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Legnicy udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa m. in. poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie jest…

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowego” Klienta Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, dnia 27 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa m. in. poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…