Prowadzenie każdej działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z koniecznością znajomości różnych aspektów prawa. Przedsiębiorca musi nie tylko znać, ale i właściwie stosować obowiązujące przepisy, począwszy od momentu rejestracji działalności. W tym kontekście pojawia się pytanie: czy zatrudnić własnych specjalistów, czy może skorzystać z oferty zewnętrznych podmiotów oferujących obsługę prawną? Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej dla przedsiębiorców z Poznania, Turku, Kalisza, Konina oraz z całego województwa wielkopolskiego. Oferujemy m. in. windykację należności z faktur VAT i umów, sporządzanie umów handlowych oraz reprezentację w różnorodnych sprawach, od gospodarczych po pracownicze.

Kompleksowa obsługa prawna 

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w dziedzinach, takich jak prawo spółek handlowych, prawo umów gospodarczych, prawo cywilne, prawo pracy, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Usługi oferowane przez Kancelarię dla przedsiębiorców są holistyczne i dotyczą wszystkich aspektów prawa, z którymi mogą się oni spotkać. Dzięki naszym działaniom każdy Klient może liczyć na pełne zaangażowanie w jego sprawę, a także na terminowe i rzetelne jej załatwienie.

Zakres usług z zakresu prawa gospodarczego

W ramach prawa gospodarczego Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług, zorientowany na potrzeby współczesnych przedsiębiorców. Zajmujemy się w szczególności zagadnieniami, takimi jak:

obsługa prawna spółek oraz firm jednoosobowych 

 • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa prawna spółek oraz firm jednoosobowych 
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych KRS
 • pomoc prawna dla startupów

rejestracja i likwidacja spółek

 • pomoc prawna w zakładaniu i rejestrowaniu spółek
 • doradztwo przy zmianach struktury właścicielskiej, zbywaniu udziałów, podwyższeniu kapitału zakładowego i obniżeniu kapitału zakładowego
 • likwidacja spółek 

Napisz do nas

umowy i dokumentacja korporacyjna

 • sporządzanie umów spółek i statutów spółek
 • tworzenie regulaminów, uchwał, i innych dokumentów zapewniających ład korporacyjny w spółkach 

zgromadzenia i audyty

 • opracowywanie dokumentów zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek
 • sporządzanie uchwał zarządów spółek
 • przeprowadzanie audytów prawnych w spółkach

negocjacje i umowy

 • negocjowanie i sporządzanie umów gospodarczych (umowy inwestycyjne, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy dostawy, umowy kontraktacji, umowy o dzieło, umowy o pracę, umowy o roboty budowlane, umowy leasingu, umowy pożyczki, umowy użyczenia, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy zlecenia, umowy współpracy, umowy agencyjne, umowy przewozu, umowy spedycji, umowy przedwstępne, kompensaty i potrącenie, kary umowne oraz wypowiedzenia i rozwiązywanie umów)
 • weryfikacja umów gospodarczych
 • sporządzanie listów intencyjnych oraz opinii prawnych
 • weryfikacja umów z inwestorami

reprezentacja sądowa w sprawach gospodarczych

 • reprezentacja Klientów korporacyjnych przed sądami powszechnymi
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym spraw pracowniczych i spraw gospodarczych 
 • reprezentacja w sprawach sądowych, w szczególności o rozwiązanie spółki lub wyłączenie wspólnika
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu
 • spory sądowe dotyczące zaskarżania uchwał organów spółek

opinie prawne

 • sporządzanie informacji i opinii prawnych
 • pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego
 • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
 • zgłaszanie wierzytelności i pomoc w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości

prawo elektroniczne i e-commerce

 • doradztwo w zakresie handlu elektronicznego
 • opracowywanie regulaminów sprzedaży
 • sporządzanie i weryfikacja regulaminów konkursów i loterii.

Jak działamy?

 1. Weryfikacja dokumentów – pierwszym krokiem jest szczegółowe przeanalizowanie wszelkiej dostępnej u Klienta dokumentacji związanej ze sprawą.
 2. Rozpoznanie zagadnienia – następnie staramy się zidentyfikować główny problem prawny, przed którym stoi Klient.
 3. Badanie problemu – po identyfikacji zagadnienia prawnego przystępujemy do jego głębokiej analizy, aby zrozumieć wszystkie jego aspekty.
 4. Zaproponowanie najlepszego rozwiązania – na podstawie przeprowadzonej analizy rekomendujemy najbardziej efektywny sposób rozwiązania problemu prawnego.

Gdzie nas znajdziesz?

Nasza Kancelaria Adwokacka działa głównie na terenie Poznania i okolic. Swoje usługi świadczymy również w Turku, Kaliszu oraz Koninie. Bez względu na lokalizację możesz liczyć na naszą kompleksową pomoc prawną i indywidualne podejście do każdego Klienta. Zapraszamy do odwiedzenia nas w jednym z naszych biur, aby osobiście omówić Twoje potrzeby.

Dane kontaktowe

Kałużny Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań