RODO to unijne rozporządzenie, które weszło w życie dnia 25 maja 2018 roku, zastępując dotychczasowe dyrektywy dotyczące ochrony danych osobowych. RODO ma na celu standaryzację przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz zwiększenie kontroli osób fizycznych nad ich własnymi danymi osobowymi. Rozporządzenie to wprowadza szereg zasad i wymogów, które muszą być spełnione przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

Jak wygląda pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych?

Pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych jest szeroko zakrojonym obszarem działalności, który obejmuje różne aspekty przetwarzania i zabezpieczania tych danych. Oto kilka głównych elementów, na których opiera się pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w tej dziedzinie:

 • audyt – audyt istniejących procedur, praktyk i dokumentów, którego celem jest określenie tego, jakie zmiany są konieczne w celu wprowadzenia zgodności z RODO
 • doradztwo i konsultacje – oferujemy indywidualne konsultacje, które dotyczą sposobów zbierania, przechowywania i przetwarzania danych oraz informowana o obowiązkach prawnych wynikających z RODO
 • opracowywanie polityki prywatności – dokument polityki prywatności dotyczy w głównej mierze biznesów e-commerce i choć nie jest wymagany przez przepisy, to w praktyce okazuje się niezbędny dla wyjaśnienia tego, jak dana organizacja przetwarza dane osobowe; 
 • umowy i klauzule – pomagamy w analizie i opracowywaniu umów z pracownikami, podwykonawcami i kontrahentami, którzy również będą przetwarzać dane osobowe, lub których dane osobowe przetwarzać będzie przedsiębiorstwo
 • przygotowanie do inspekcji – w przypadku inspekcji ze strony organów nadzorczych pomagamy w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji i w udzieleniu koniecznych wyjaśnień
 • zarządzanie incydentami – w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych doradzimy jak postępować, jakie kroki prawne należy podjąć i jak zminimalizować ryzyko karnych i cywilnych konsekwencji tego zdarzenia
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych – w razie potrzeby reprezentujemy Klienta przed organami nadzorczymi i sądami.

Celem naszych działań jest nie tylko ochrona Klientów przed niepożądanymi konsekwencjami prawnymi, ale również zbudowanie zaufania i dobrej reputacji w oczach Klientów i Partnerów biznesowych. Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu oferuje kompleksowe usługi, które pomagają w zrozumieniu i spełnieniu wszystkich obowiązków prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

Napisz do nas

Czy pomoc prawnika jest niezbędna w przypadku wdrażania RODO w firmie?

Pomoc prawnika nie jest formalnie wymagana przy wdrażaniu RODO w firmie (przedsiębiorstwie), ale może znacznie ułatwić ten proces i zminimalizować ryzyko błędów czy naruszeń przepisów. Oto kilka powodów, dla których wsparcie naszej Kancelarii może być niezbędne:

 1. RODO to złożony dokument prawny, a jego prawidłowa interpretacja wymaga zaawansowanej wiedzy prawniczej
 2. każda firma jest inna i wdrażanie RODO wymaga indywidualnego podejścia – nasi prawnicy mogą pomóc dostosować działania firmy do specyficznych wymagań
 3. profesjonalne doradztwo prawne może pomóc we właściwej ocenie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i wyborze stosownych środków zaradczych
 4. wdrożenie RODO wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak polityki prywatności, klauzule informacyjne czy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – nasza Kancelaria Adwokacka przygotowuje je dla Klientów
 5. w przypadku inspekcji czy naruszenia zasad ochrony danych osobowych nasze wsparcie jest nieocenione w skutecznym zarządzaniu kryzysem i minimalizowaniu potencjalnych szkód
 6. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stale ulegają zmianom – pomożemy w ich bieżącym monitorowaniu i dostosowaniu działalności firmy do nowych wymogów.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w zakresie ochrony danych osobowych i RODO. Mamy swoje biura w Poznaniu oraz Turku, co pozwala na sprawną i szybką komunikację z Klientami z różnych regionów i miast, w tym także z Kalisza i Konina. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, oferując rozwiązania dopasowane do Jego potrzeb i specyfiki działalności. Nasze usługi są skierowane zarówno do przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, jak i do podmiotów z sektora publicznego, które dążą do pełnej zgodności z przepisami RODO. 

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Kałużny

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań