Prawo spółek handlowych to dziedzina prawa gospodarczego regulująca zasady funkcjonowania spółek handlowych. Jest to jeden z najważniejszych elementów prawa gospodarczego, który ma na celu uregulowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek. W Polsce głównym aktem prawnym w tej dziedzinie jest Kodeks spółek handlowych.

Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych

Prawo spółek handlowych jest niezwykle ważne dla każdego, kto prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego. Niewłaściwe zrozumienie lub zastosowanie regulacji prawa korporacyjnego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Najważniejsze zagadnienia z tym związane to:

 • zasady zakładania spółek oraz rejestrowania spółek w KRS, w tym wymagane dla tych zagadnień dokumenty i procedury
 • odpowiedni wybór rodzaju spółki handlowej spośród spółek, takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna albo spółka akcyjna
 • zasady funkcjonowania organów spółek, w tym organów, takich jak w szczególności zgromadzenie wspólników, zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz rada nadzorcza
 • prawa i obowiązki wspólników oraz akcjonariuszy
 • prawa i obowiązki członków zarządu oraz członków rady nadzorczej
 • procesy przekształceń spółek oraz ich podziału i łączenia (fuzji)
 • zasady odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i innych organów spółek
 • zagadnienia związane z kapitałem spółek, sprzedażą udziałów, emisją akcji, podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce albo obniżeniem kapitału zakładowego w spółce.

Napisz do nas

Czym zajmujemy się w zakresie prawa spółek handlowych?

Nasza kancelaria w Poznaniu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi spółek, w tym:

 • tworzenie różnych typów spółek wraz z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów (takich jak umowy spółek i statuty) dla spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych oraz dla spółek cywilnych
 • reprezentowanie Klienta w procesie wpisu spółki do KRS
 • sporządzanie dokumentacji rejestrowej i rejestrowanie zmian wpisów w KRS
 • bieżące wsparcie prawne dla działalności spółek
 • konsultacje prawne dotyczące codziennego funkcjonowania spółek, wspólników i zarządów spółek
 • przygotowywanie kontraktów, regulaminów i innych dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania spółek
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w umowach spółek oraz w strukturze właścicielskiej spółek
 • opracowywanie materiałów korporacyjnych
 • doradztwo w dziedzinie umów biznesowych
 • organizacja i obsługa zgromadzeń wspólników, w tym przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji
 • reprezentacja w sporach wewnętrznych spółek oraz w obronie praw wspólników
 • prowadzenie spraw mających na celu stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał wspólników, zgromadzeń wspólników bądź zgromadzeń akcjonariuszy
 • zastępstwo w procesach o wyłączenie wspólnika 
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych mających na celu rozwiązanie spółki, likwidację spółki i wykreślenie spółki z KRS
 • reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu
 • wsparcie prawne w sporach pracowniczych
 • zarządzanie procesem odzyskiwania długów oraz windykowania należności z faktur VAT i umów
 • analizy i opinie prawne w temacie prawa spółek, prawa gospodarczego i cywilnego.

Współpraca w dziedzinie prawa spółek handlowych

Serdecznie zachęcamy do nawiązania z nami współpracy. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem spółkami, opartym na wieloletnim doświadczeniu. Oferujemy również kompleksową obsługę prawną tych spółek, w tym ich rejestrację. Nasze biura mieszczą się w Poznaniu i Turku. Jako Kancelaria kładziemy nacisk na jakość naszych usług, co gwarantuje indywidualne, kompleksowe i holistyczne podejście do każdej sprawy. Masz pewność, że będziesz traktowany z należytą uwagą, a nie jak “kolejny numer w kolejce”.

Dane kontaktowe

Kałużny Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań