Prawo cywilne to jedna z najszerszych i najbardziej wszechstronnych gałęzi prawa, regulująca stosunki między podmiotami prawa prywatnego, takimi jak np. osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy i konsumenci. Cechą wyróżniającą prawo cywilne od innych dziedzin prawa jest brak stosunku podporządkowania pomiędzy stronami. Innymi słowy, podmioty prawa cywilnego są sobie równe i mają możliwość autonomicznego kształtowania stosunków prawnych, w których biorą udział, w tym poprzez zawieranie umów czy zarządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci (sporządzenie testamentu).

Gałęzie prawa cywilnego

W ramach prawa cywilnego można wyróżnić przede wszystkim:

 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań 
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo własności intelektualnej.

Najczęstsze sprawy w zakresie prawa cywilnego

Normy prawa cywilnego są wszechobecne w życiu codziennym, poczynając od prostych transakcji sprzedaży, przez umowy najmu, sprawy rodzinne i opiekuńcze (zawieranie małżeństw i rozwody), dziedziczenie, po skomplikowane konstrukcje prawne, związane np. z prawem własności intelektualnej.

W praktyce prawo cywilne daje ramy dla prawie każdej formy interakcji społecznej i gospodarczej. Umożliwia jednostkom i większym organizacjom możliwość planowania działań i rozwiązywania konfliktów w sposób uregulowany i przewidywalny. Dzięki temu odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki.

Napisz do nas

Oto najczęstsze sprawy z zakresu prawa cywilnego, którymi zajmuje się nasza Kancelaria Adwokacka:

 1. zasiedzenie – dotyczy nabycia prawa własności przez długotrwałe, nieprzerwane i samoistne posiadanie rzeczy
 2. zniesienie współwłasności – proces sądowy mający na zakończenie stanu współwłasności rzeczy
 3. eksmisja – sprawa, której celem jest usunięcie osoby z nieruchomości
 4. zadośćuczynienie – obejmuje zapłatę za np. spowodowanie śmierci osoby najbliższej albo też za innego rodzaju krzywdę, ból i cierpienia
 5. odszkodowanie – może ono wynikać ze szkód na osobie lub mieniu, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego
 6. ubezpieczenia – sprawy związane z umowami ubezpieczenia oraz z żądaniami wypłaty odszkodowania lub zapłaty za korzystanie z pojazdu zastępczego
 7. dochodzenie roszczeń z umów, które obejmują np. domaganie się zapłaty długu, żądanie wykonania umowy, a także dochodzenie praw z rękojmi i gwarancji
 8. wykonywanie praw z umów, w tym np. wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy oraz odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego
 9. dziedziczenie – wszystkie sprawy dotyczące spadkobrania, takie jak np. sporządzenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie lub stwierdzenie niegodności dziedziczenia oraz roszczenia o zachowek
 10. rozwód – proces sądowy, którego celem jest rozwiązanie małżeństwa
 11. podział majątku wspólnego małżonków – obejmuje wszelkie działania ukierunkowane na wprowadzenie w małżeństwie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego pomiędzy małżonków.

Współpraca z naszą Kancelarią

Kancelaria działa na terenie Poznania, Turku oraz Kalisza i Konina. Oferujemy konsultacje prawne, tworzymy dokumenty zarówno na etapie przedsądowym, jak i procesowym, sporządzamy ekspertyzy prawne oraz reprezentujemy Klientów w sądach. Nasza Kancelaria Adwokacka stawia na indywidualne podejście do każdego Klienta, traktując wszystkie sprawy z najwyższą uwagą i zaangażowaniem. Uznajemy, że każdy Klient jest ważny, dlatego zawsze staramy się, by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie Jego problemu prawnego.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Kałużny

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań