Rodo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Adwokat Piotr Kałużny. Można się ze mną skontaktować pocztą tradycyjną oraz poprzez pocztę elektroniczną. Mój adres do korespondencji listowej to Adwokat Piotr Kałużny. Kancelaria Adwokacka, ul. Gorzelniana 1 lok. 214, 62-700 Turek, natomiast adres e-mail to adwokat.piotr.kaluzny@gmail.com. Jestem również dostępny pod numerem telefonu 605 344 368.

Państwa dane osobowe będę przetwarzał, celem udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych będzie mój prawnie uzasadniony interes. Będę przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przeze mnie czynności, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe. Te podmioty przetwarzają Państwa dane w moim imieniu. Państwa dane osobowe będę przechowywał przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, maksymalnie przez okres 10 lat.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Co więcej, mogą Państwo żądać ode mnie ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie przeze mnie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo to jednak dotyczy tylko przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie. Od Państwa jednak zależy czy udostępnią Państwo wyłącznie adres e-mail, czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, nie będę również wykorzystywał ich do profilowania.