Windykacja należności to proces odzyskiwania zaległych środków finansowych od dłużnika przez wierzyciela. Może być realizowana polubownie, poprzez negocjacje i wezwania do zapłaty lub formalnie, tzn. poprzez postępowanie sądowe. Jej celem jest uregulowanie zobowiązań finansowych niezapłaconych w określonym terminie.

Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez naszą Kancelarię Adwokacką rozpoczyna się od analizy dokumentacji i określenia statusu zobowiązania. Mając na uwadze przewlekłość postępowań sądowych Kancelaria stara się najpierw skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. Obejmuje to etap polubownej windykacji, czyli np. negocjacje, mediacje lub wysyłanie wezwań do zapłaty (do wyboru przez Klienta).

Jeśli działania polubowne nie przyniosą rezultatu, Klient może zdecydować się na rozpoczęcie postępowania sądowego. Zgodnie z posiadanym know-how stawiamy na minimalizację czasu i maksymalizację skuteczności, co może obejmować różne strategie procesowe, począwszy od wyboru odpowiedniego sądu po efektywną argumentację prawną.

W praktyce nasza Kancelaria Adwokacka korzysta z wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, w tym np. postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, zabezpieczenie roszczeń oraz egzekucja komornicza. Wszystko to w celu skłonienia dłużnika do zaspokojenia roszczenia w możliwie najkrótszym czasie. Kancelaria wykorzystuje swoje doświadczenie i indywidualne podejście do każdego przypadku, aby zapewnić najwyższą efektywność w odzyskiwaniu należności dla swoich Klientów.

Napisz do nas

Szczegółowy zakres działań windykacyjnych w naszej Kancelarii

Zastosowanie poniższych środków i działań ma na celu zapewnienie kompleksowej i skutecznej windykacji należności:

  1. analiza prawna, czyli sprawdzenie dokumentacji posiadanej przez Klienta, w tym np. umów, faktur VAT, po to by określić podstawy prawne długu oraz szanse na jego odzyskanie
  2. opracowywanie strategii windykacyjnych dostosowanych do konkretnego przypadku, mających na celu zminimalizowanie czasu i kosztów związanych z odzyskiwaniem należności
  3. polubowna windykacja należności, polegająca na prowadzeniu negocjacji, mediacji lub wysyłaniu wezwań do zapłaty (do wyboru przez Klienta) w celu dobrowolnej spłaty długu
  4. postępowanie sądowe, w tym przygotowanie i złożenie pozwu, reprezentacja Klienta przed sądem, a także zarządzanie wszelkimi aspektami procesu sądowego
  5. zabezpieczenie roszczeń poprzez np. zajęcie rachunku bankowego, ustanowienie zastawu, hipoteki lub inne podjęcie innych środków prawnych 
  6. inicjowanie i nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym, w tym kontakty z komornikiem i śledzenie postępu egzekucji
  7. regularne raportowanie i konsultacje z Klientem w celu dostosowania działań do zmieniających się okoliczności.

Powierz nam swoją sprawę

Jako Kancelaria Adwokacka z Poznania gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług oraz kompleksowe podejście do każdej sprawy. Oprócz Poznania i okolic działamy również na terenie Turku, Kalisza i Konina. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie odzyskiwania długów. Dla nas każdy Klient jest ważny.

Dane kontaktowe

Kałużny Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Kałużny Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań