Rozpoczęcie procesu upadłościowego banku Getin Noble Bank S.A. postawiło kredytobiorców, którzy w przeszłości związali się z tym bankiem umową kredytu frankowego, w niezwykle specyficznym położeniu. Sytuacja frankowicza chcącego podjąć kroki prawne przeciwko bankowi w upadłości jest bowiem odmienna względem analogicznego położenia kredytobiorcy związanego umową kredyt frankowego zawartą z bankiem, który nie ogłosił upadłości.   

Jak dochodzić roszczeń przeciwko bankowi w upadłości?

Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu i w Turku staje na stanowisku, że ogłoszenie upadłości banku nie stoi na przeszkodzie temu, by frankowicz mógł dochodzić ustalenia nieważności zawartej z nim umowy na drodze procesu sądowego. Nie da się jednak zaprzeczyć, że orzecznictwo polskich sądów nie jest w tym temacie jednolite i zdarzają się orzeczenia odmienne. Niemniej jednak rekomendujemy naszym Klientom występowanie na drogę procesu sądowego celem ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego oraz uzyskania sądowego zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania sprawy sądowej. Niezależnie od powyższego konieczne jest zgłoszenie wierzytelności pieniężnej przez frankowicza w ramach toczącego się postępowania upadłościowego banku. Na dzień obecny tylko w granicach sprawy upadłościowej może dojść bowiem do zaspokojenia roszczeń pieniężnych, które przysługują frankowiczowi względem upadłego banku.

Napisz do nas

Jak pomagamy kredytobiorcom banku w upadłości?

Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu i w Turku specjalizuje się w sprawach frankowych, dzięki czemu możemy zaoferować wsparcie prawnicze na najwyższym poziomie – także w postępowaniach, których stroną jest Getin Noble Bank S.A. w upadłości. Oprócz Poznania i okolic działamy przede wszystkim na terenie Turku, Kalisza i Konina oraz na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Oferujemy pomoc frankowiczom, którzy chcą zgłosić wierzytelność w sprawie upadłościowej tego banku, wystosować oświadczenie o potrąceniu, wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności zawartej umowy kredytu frankowego lub wystąpić o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytowych. Podejmujemy wszystkie niezbędne działania, aby umożliwić naszym Klientom realizację najkorzystniejszych dla Nich rozwiązań i jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy w relacji do upadłego banku.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Kałużny

Adwokat Piotr Kałużny. Kancelaria Adwokacka

celem umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kontakt:

tel.: +48 605 344 368
e-mail: biuro@kancelaria-kaluzny.pl

Dane firmy:

NIP: 6681902355
REGON: 364615159

Siedziba:

ul. Gorzelniana 1 lok. 214
62-700 Turek

Filia w Poznaniu oraz adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 6 lok. 13
61-770 Poznań