Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie frankowej (wyrok z dn. 30.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank BPH Spółka Akcyjna, dnia 30 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 2.11.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dnia 2 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Przedmiotowe orzeczenie zapadło w odniesieniu do umowy o kredyt denominowany kursem franka…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko Syndykowi banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 20 października 2023 roku Sąd Rejonowy w Turku udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. Na uwagę zasługuje fakt wydania przedmiotowego postanowienia w sprawie prowadzonej z…

Sąd Najwyższy – Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sąd Najwyższy – Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowej” Klientki Kancelarii. W sprawie prowadzonej z powództwa banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 5 października 2023 roku Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny i prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania konińskiemu sądowi okręgowemu. W 2017 roku bank uzyskał prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie,…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, dnia 2 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowego” Klienta Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, dnia 11 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank BPH Spółka Akcyjna, dnia 9 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Legnicy udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa m. in. poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie jest…

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klienta Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowego” Klienta Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, dnia 27 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa m. in. poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie…

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft, dnia 7 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Millennium Spółka Akcyjna, dnia 19 lipca 2023 roku Sąd Apelacyjny Szczecinie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie jest normą. Postanowienie jest…