Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (luty-marzec 2024 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na luty i marzec 2024 roku.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 roku (sygn. akt XII C 18/24) Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez m.in. wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2024 roku (sygn. akt XV C 718/24) Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Wyrokiem z dnia 6 marca 2024 roku (sygn. akt I ACa 1640/22) Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie uwzględnił podniesionego zarzutu zatrzymania. Pozwany bank został w całości obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Wyrok jest prawomocny.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2024 roku (sygn. akt I 1Cz 13/24 ) Sąd Okręgowy w Koninie oddalił zażalenie syndyka banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Klientom Kancelarii gratuluję sukcesów.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy