Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (listopad-grudzień 2023 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na listopad i grudzień 2023 roku.

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku (sygn. akt I ACz 485/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2023 roku (sygn. akt I ACz 780/23) Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2023 roku (sygn. akt I ACa 1125/22) Sąd Apelacyjny w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem mBank Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2023 roku (sygn. akt I ACa 478/23) Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność dwóch umów kredytu zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i zasądzającego zwrot kwot spłaconych na poczet tych umów. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił jednak podniesiony zarzut zatrzymania. Pozwany bank został w całości obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2023 roku (sygn. akt I C 1200/21) Sąd Okręgowy w Koninie ustalił nieważność umowy zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2023 roku (sygn. akt I ACz 1021/23) Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Bank Ochrony Środowiska Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2023 roku (sygn. akt I ACz 904/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Bank Millennium Spółka Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2023 roku (sygn. akt XV C 1403/22) Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Bank BPH Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2023 roku (sygn. akt I ACz 872/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Klientom Kancelarii gratuluję sukcesów.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy