Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej” – wstrzymanie wykonalności wyroku zapadłego przeciwko Kredytobiorczyni

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowej” Klientki Kancelarii. W sprawie prowadzonej z pozwu banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 7 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie wstrzymał wykonalność prawomocnego wyroku wydanego w 2017 roku na podstawie umowy kredytu „frankowego”, udzielonego przez bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. W przedmiotowej sprawie Kancelaria wystąpiła m. in. do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o złożenie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego od ww. wyroku wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności rzeczonego wyroku. Rzecznik Finansowy przychylił się do otrzymanego wniosku i poza złożeniem skargi nadzwyczajnej wystosował również wniosek o wstrzymanie wykonalności ww. wyroku. Stanowisko Rzecznika poparła Kredytobiorczyni oraz – co najważniejsze – podzielił Sąd Okręgowy w Koninie, wstrzymując wykonalność ww. wyroku.

Sprawa jest w toku.

Klientce Kancelarii gratuluję. Oczywiście żywię nadzieję na pomyślne, końcowe zakończenie całości prowadzonego procesu.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy