Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu frankowego (post. z dn. 20.10.2023)

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie frankowych Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko Syndykowi banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 20 października 2023 roku Sąd Rejonowy w Turku udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych.

Na uwagę zasługuje fakt wydania przedmiotowego postanowienia w sprawie prowadzonej z udziałem syndyka upadłego banku, co nie jest sprawą oczywistą. Sądy powszechne nie wypracowały jak dotąd jednolitej praktyki w tym przedmiocie. Nie są rzadkością postanowienia, w których sądy odmawiają wstrzymania płatności rat kredytowych w analogicznych postępowaniach. Postanowienie jest nieprawomocne.

Klientom Kancelarii gratuluję. Oczywiście mam nadzieję na pomyślne, końcowe zakończenie całości prowadzonego procesu.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy