Sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych (kwiecień 2024 roku)

Z przyjemnością zawiadamiam o poniżej wskazanych sukcesach frankowych Klientów Kancelarii. Przypadły one na kwiecień 2024 roku.

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2024 roku (sygn. akt I ACz 86/24) Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił zażalenie kredytobiorczyni na postanowienie będące podstawą odmowy wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Getin Noble Bank Akcyjna. Sąd Apelacyjny w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Getin Noble Bank Akcyjna. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2024 roku (sygn. akt I ACz 1626/23) Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił zażalenie banku na postanowienie będące podstawą wstrzymania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Raiffeisen Bank International AG. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2024 roku (sygn. akt XII C 3851/23) Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2024 roku (sygn. akt XII C 321/24) Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2024 roku (sygn. akt XVIII C 1284/24) Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił zabezpieczenia poprzez m.in. wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Postanowienie jest nieprawomocne.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2024 roku (sygn. akt I C 470/22) Sąd Okręgowy w Koninie ustalił nieważność umowy zawartej z bankiem Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna i zasądził na rzecz kredytobiorczyni zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny.

Klientom Kancelarii gratuluję sukcesów.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy