Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Millennium Spółka akcyjna, dnia 8 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za…

Likwidacja zadłużonej spółki z o. o.

Likwidacja zadłużonej spółki z o. o.

Zasadą jest, że długi posiadane przez spółkę z o. o., znajdującą się w fazie likwidacji, powinny zostać spłacone. Następuje to w ramach czynności likwidacyjnych realizowanych przez likwidatora (likwidatorów). W tym kontekście niezwykle ważnym elementem procesu likwidacji spółki z o. o. jest ogłoszenie o jej rozwiązaniu i otwarciu likwidacji. Likwidator powinien tego rodzaju ogłoszenie zmieścić w…

Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej” – wstrzymanie wykonalności wyroku zapadłego przeciwko Kredytobiorczyni

Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej” – wstrzymanie wykonalności wyroku zapadłego przeciwko Kredytobiorczyni

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowej” Klientki Kancelarii. W sprawie prowadzonej z pozwu banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 7 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie wstrzymał wykonalność prawomocnego wyroku wydanego w 2017 roku na podstawie umowy kredytu „frankowego”, udzielonego przez bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. W przedmiotowej sprawie Kancelaria wystąpiła m….

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Santander Consumer Bank Spółka akcyjna, dnia 17 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Koninie ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi…

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dnia 16 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił częściową nieważność zawartej, tzn. ustalił nieważność wszystkich aneksów do pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Na podstawie ww. aneksów ww. umowa została w przeszłości „przekształcona” z kredytu udzielonego w złotych…

Rzecznik TSUE po stronie „frankowiczów”

Rzecznik TSUE po stronie „frankowiczów”

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 lutego 2023 roku, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował niezwykle istotną opinię. Odnosiła się ona przede wszystkim do zasadności roszczeń banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wypłaconego „frankowiczom”. Opinia Rzecznika jednoznacznie stanowi, że prawo europejskie sprzeciwia się temu, by w przypadku nieważności umowy (z…

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, dnia 8 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi…

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Sukces Klientów Kancelarii – wstrzymanie płatności kredytu „frankowego”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko spółce Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, dnia 17 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez wstrzymanie na czas trwania procesu obowiązku dalszej spłaty kredytowych rat kapitałowo-odsetkowych. W skali kraju uzyskanie tego typu rozstrzygnięcia wciąż niestety nie jest normą….

Otwarcie filii Kancelarii w Poznaniu

Otwarcie filii Kancelarii w Poznaniu

Niezwykle miło jest powiadomić Państwa o otwarciu filii Kancelarii w Poznaniu. Z początkiem lutego 2023 roku przy ul. Paderewskiego 6 w lokalu numer 13, a więc w odległości kilku kroków od Starego Rynku oraz historycznego centrum Poznania, rozpocznie swoją działalność filia Kancelarii. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez Kancelarię również w nowej lokalizacji….

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Raiffeisen Bank, dnia 27 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Koninie ustalił nieważność pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Ponadto Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot całości dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet nieważnej umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie….