Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

W wyroku z dnia 7 grudnia 2023 roku (sygn. akt C-140/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, zapewniającą pełną ochronę praw konsumentów zawierających w przeszłości umowy o kredyty frankowe. Trybunał stanął na stanowisku, że udzielenie kredytobiorcy ochrony prawnej (w tym poprzez stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego) nie może zostać uzależnione od złożenia przez…

Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 roku – komentarz

Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 roku – komentarz

Dnia 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy (co ważne, w tożsamych składach osobowych) wydał trzy wyroki, które w swojej treści były niekorzystne dla frankowiczów. Informacje pojawiające się na ich temat w przestrzeni medialnej mogą wprowadzać niepotrzebne zaniepokojenie po stronie klientów banków. Oceniając obiektywnie powyższą sytuację, nie należy jednak spodziewać się zmiany utrwalonej, dotychczasowej linii orzeczniczej…

Otwarcie filii Kancelarii w Poznaniu

Otwarcie filii Kancelarii w Poznaniu

Niezwykle miło jest powiadomić Państwa o otwarciu filii Kancelarii w Poznaniu. Z początkiem lutego 2023 roku przy ul. Paderewskiego 6 w lokalu numer 13, a więc w odległości kilku kroków od Starego Rynku oraz historycznego centrum Poznania, rozpocznie swoją działalność filia Kancelarii. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez Kancelarię również w nowej lokalizacji….